Face-to-face gesprekken

Een gesprek met daarbij een kop koffie of thee in een aangename omgeving is van oudsher de basis geweest voor een therapeutisch contact. De relatie tussen de psycholoog en de client kan daar optimaal tot stand komen en biedt veiligheid en comfort in een vertrouwde omgeving, even met afstand voor de client uit zijn dagelijkse situatie.

Online behandeling

Online contacten kunnen in aanvulling van de face tot face gesprekken een waardevolle optie zijn. Soms is een client minder goed in staat om de praktijk te bezoeken maar kan een behandelgesprek wel doorgaan. Dan is een contact via beeldbellen een fijn alternatief. In een enkel geval, als het belang voor de client daarbij groot is, kan gekozen worden om het meerendeel van de behandelcontacten online te laten plaatsvinden.

Bewegen en wandelgesprekken

Een gezonde leefstijl en bewegen kan op veel manieren samenhangen met psychologische problemen. Impliciet is er daarom in een behandeling meestal ook aandacht voor. Maar als het past bij een cliënt kan een gerichtere inzet plaatsvinden. Pilafortis heeft een actieve samenwerking met bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Voor jongeren geldt dat Pilafortis deelneemt aan het programma Cool2Bfit, gericht op bewegen en een gezonde leefstijl. In geval van volwassen cliënten wordt met een vaste groep fysiotherapeuten samengewerkt, maar ook aanvullende zorgdisciplines zijn beschikbaar.

Als onderdeel van de behandeling in de basis GGZ kan gekozen worden om een sessie wandelend te doen. Het brein wordt vaak de hele dag belast en wandelen geeft meer ruimte voor een creatievere hersenactiviteit. Een gesprek in de buitenlucht zonder direct oogcontact kan verfrissende en andere inzichten opleveren. Inzet van een wandelinterventie vindt uiteraard in overleg met cliënten plaats.

E Health modules

Ter ondersteuning van de behandeling wordt vaak gebruik gemaakt van ondersteunende E-Health modules. Pilafortis werkt met de modules van Therapieland. Er zijn veel modules beschikbaar die betrekking hebben over diverse psychologische klachten en (zelfhulp)methodes. De inzet van E health kan de effectiviteit van de totale behandeling vergroten, temeer indien deze wijze past bij de cliënt.

Eensessietherapie

De praktijk is erg geïnteresseerd in het zo optimaal vormgeven van kortdurende behandelingen. Niet korter dan nodig en niet langer dan noodzakelijk is een uitgangspunt dat we zo goed mogelijk proberen in te vullen. Het is belangrijk om heel goed aan te sluiten bij een cliënt, zijn klachten en vraag, maar ook om het optimale te halen uit elk gesprek. We zijn aangesproken door de gedachte en de wetenschappelijke onderbouwing dat mogelijk zelfs eensessietherapie een gewenst resultaat kan hebben indien de juiste middelen daarvoor in de (soms wel wat langere) sessie worden ingezet.

Zelfhulp

Zelfhulp wordt binnen Pilafortis te allen tijden gestimuleerd. Er zijn (zelfhulp)boeken in de praktijk beschikbaar en er wordt vaak verwezen naar informatieve – en zelfhulpsites.

Hulp van naasten

Het is voor elk mens belangrijk dat hij steun kan vinden bij naasten. In de gesprekken wordt hieraan ook aandacht besteed. In de eerste fase van de behandeling wordt onderzocht hoe de omgeving van een client eruit ziet, wie er voor hem of haar belangrijk zijn en of het mogelijk en gewenst is om naasten te betrekken in de behandeling, direct of indirect.

Exposuretherapie m.b.v. Virtual Reality

Exposure therapie is een zeer effectieve behandeling van angststoornissen. In deze therapie wordt een cliënt blootgesteld aan de door hem of haar gevreesde situatie of onderwerp, bijvoorbeeld een winkel, de snelweg of een bepaald voorwerp, dier of etenswaar; alles wat in feite angst en paniekgevoelens oproept en daarom vermeden wordt. Bij dit soort angstklachten denkt de client meestal dat de angst in de betreffende situatie steeds erger wordt tot hij of zij het niet meer aan kan. Echter, als een men juist in de angstige situatie blijft en niet wegloopt, dan zal dit juist anders verlopen. De angst verdwijnt na verloop van tijd. Het principe van de exposuretherapie is dat door regelmatige blootstelling aan deze situaties er een gewenning zal optreden en uiteindelijk zal de angst afnemen. Uiteraard geldt dit als een angst in feite irrationeel is. Als er werkelijke angst is of extreme angst dan geldt de werking van exposuretherapie uiteraard niet.

Een moderne manier om het blootstelling aan de angst te realiseren is gebruik maken van een Virtuea Reality Bril (VT bril). Pilafortis onderzoekt momenteel de mogelijkheid om gebruik te maken van een dergelijke VR-bril. Binnen de therapiesessies.

Sometimes when we touch

You ask me if I love you
And I choke on my reply
I’d rather hurt you honestly
Than mislead you with a lie


And who am I to judge you
In what you say or do
I’m only just beginning
To see the real you


And sometimes when we touch
The honesty’s too much
And I have to close my eyes
And hide
I want to hold you till I die
Till we both break down and cry
I want to hold you till the fear in me subsides

Rod Steward

Cliëntenboek

Alle cliënten van Pilafortis ontvangen bij aanvang van de behandeling een cliëntenboek. Dit boek is een eigen ontwerp en gebaseerd op de gedachte dat de behandeling effectiever is als de client tussen de afspraken door werkt aan de behandeling. Eigen inzichten, registraties en creatieve opdrachten kunnen worden verwerkt in het boek, dat daarnaast informatie ook een aantal behandel-/werkmodellen bevat.

Sociale steun groep

Voor cliënten is het door de (tijdelijk) aanwezige klachten vaak iets lastiger is om een sociale activiteit te starten of vol te houden. Daarom is de intentie om een aantal groepen te laten bestaan vanuit de praktijk. Deelname aan een creatieve groep en een beweeggroep behoort tot de mogelijkheden. Deelname aan deze groep is nadrukkelijk geen onderdeel van de behandeling en ook is er geen aanwezigheid van de behandelaar. De groepen zijn vanuit de praktijk geïnitieerd om de sociale steun te activeren.