NIEUWS 2023:

Pilafortis specialiseert vanaf 2023 richting relatietherapie en individuele ggz behandeling van psychologische klachten gerelateerd aan interpersoonlijke en relationele problemen, dysfunctionele communicatie en relatie-trauma. Het kan gaan om partnerrelaties, gezinsproblematiek of werksituaties waarin een verstoorde situatie is ontstaan. Dat betekent dat wij gericht kijken of de hulpvraag van clienten past bij deze specialisatie. Oud clienten blijven welkom, onafhankelijk van het bovengenoemde.

Informatie voor verwijzers en andere professionals

U kunt clienten verwijzen als zij::

 • (partner)relatietherapie wensen. Relatietherapie wordt in principe niet vergoed door de verzekeraar en dient aldus zelf te worden betaald.
 • psychologische klachten hebben die sterk relateren aan een (vroegere) dysfunctionele relatie of communicatie binnen de sociale omgeving, de partnerrelatie, het gezin of in de werksituatie. Basis GGZ behandeling van psychologische klachten conform DSM-5 in een (in hoofdzaak) individueel traject wordt vanuit de basisverzekering (gedeeltelijk) vergoed.

 

Contactmogelijkheden:

Gebruikt u bij voorkeur mail, zorgmail of zorgdomein. Ik ben als ik werk slecht bereikbaar omdat ik in gesprek ben. Terugbellen op uw verzoek kan altijd.

 • Email: Info@pilafortis.nl
 • Telefoon: 06 – 25 43 19 71
 • Zorgmail/ Edifact:  500079484@lms.lifeline.nl (maaykepansterspilafortis@zorgmail.nl)
 • Zorgdomein: Maayke Bal-Pansters, GZ Psycholoog/ Pilafortis
 • Postadres: Julianalaan 13, 6042JD Roermond

Verwijzingen bij voorkeur via:

Zorgdomein: Pilafortis – Maayke Bal-Pansters GZ Psycholoog BIG

LET OP: Clienten dienen te allen tijden ook zelf contact met ons op te nemen zodat wij goed regie kunnen houden over de instroom van clienten en onze wachtlijst. 

 

De eisen aan de verwijsbrief voor basis GGZ behandeling zijn dat de verwijsbrief het volgende moet bevatten:

 • De persoonlijke cliëntgegevens
 • Uw eigen gegevens, inclusief AGB code
 • Dat u specifiek verwijst naar de basis GGZ (BGGZ)
 • Dat er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis volgens de DSM IV/ DSM V. U hoeft deze stoornis niet zelf te classificeren.

Ongecontracteerd werken

Door de keuze om per 2022 contractvrij te werken (zie ook pagina tarieven en vergoedingen) hebben wij niet meer te maken met door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds en de contractuele beperkingen, maar er zijn ook onzekerheden betreffende de vrije artsenkeuze voor de nabije toekomst.

Terugverwijzing

Als blijkt dat een verwijzing niet kan worden vervolgd met een behandeltraject omdat er geen sprake is van een psychologische stoornis of anderszins zal Pilafortis dit met u communiceren.

Overig

 • BIG registratienummer: 1906683525
 • AGB praktijkcode: 95-(0)59839
 • AGB code M.Pansters: 94-(0)1930
 • KvK nummer: 60320850