Informatie voor verwijzers en andere professionals

Verwijzingen bij voorkeur via:

 • Zorgdomein: Pilafortis – Maayke Bal-Pansters GZ Psycholoog BIG

LET OP: CLIENTEN DIENEN TE ALLEN TIJDEN OOK ZELF CONTACT MET ONS OP TE NEMEN ZODAT WIJ EEN EIGEN REGIE KUNNEN HOUDEN OP INSTROOM EN WACHTLIJST 

Contactmogelijkheden:

 • Telefoon: 06 – 25 43 19 71.
 • Email: Info@pilafortis.nl   of    Praktijkondersteuning@pilafortis.nl
 • Zorgmail/ Edifact:  500079484@lms.lifeline.nl (maaykepansterspilafortis@zorgmail.nl)
 • Adres: Julianalaan 13, 6042JD Roermond

Overig:

BIG registratienummer: 1906683525
AGB praktijkcode: 94-(0)59839
AGB code M. Pansters: 94-(0)1930
KvK nummer: 60320850

Verwijsbrief

Om cliënten goed te kunnen verzorgen is het noodzakelijk dat u in de verwijsbrief de volgende zaken opneemt:

 • De persoonlijke cliëntgegevens
 • Uw eigen gegevens, inclusief AGB code
 • Dat u specifiek verwijst naar de basis GGZ (BGGZ)
 • Dat er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis volgens de DSM IV/ DSM V. U hoeft deze stoornis niet zelf te classificeren.

Ongecontracteerd werken

Door de keuze om per 2022 contractvrij te werken (zie ook pagina tarieven en vergoedingen) hebben wij niet meer te maken met door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds en de contractuele beperkingen, maar er zijn ook onzekerheden betreffende de vrije artsenkeuze voor de nabije toekomst.

Terugverwijzing

Als blijkt dat een verwijzing niet kan worden vervolgd met een behandeltraject omdat er geen sprake is van een psychologische stoornis of anderszins zal Pilafortis dit met u communiceren.

Overig

 • BIG registratienummer: 1906683525
 • AGB praktijkcode: 95-(0)59839
 • AGB code M.Pansters: 94-(0)1930
 • KvK nummer: 60320850