Samenwerking

Samenwerking met verwijzers is belangrijk. Pilafortis hecht waarde aan communicatie wanneer dat nodig is voor een goed behandelbeloop.

Na de vaststelling van een behandelplan zal dit met toestemming van de cliënt naar de verwijzer worden gestuurd. Pilafortis streeft daarbij naar beknopte maar duidelijke behandelinformatie.

Bij urgente vragen tussentijds of na afloop van een behandeling kan verdere afstemming gewenst zijn. Dit kan op initiatief zijn van de verwijzer, behandelaar of cliënt. Ook op cliënt ’s eigen verantwoordelijkheid om de verwijzer op de hoogte te houden wordt een beroep gedaan.

Indien u als verwijzer buiten de individuele cliëntzaken vragen of opmerkingen heeft bent u van harte uitgenodigd deze te bespreken. Contact kan altijd gezocht worden via 06-21687576.

Verwijsbrief

Verwijzers in de nieuwe GGZ structuur, waaronder de basis GGZ en specialistische GGZ vallen, hebben te maken met eisen die door de Nederlandse Zorg Autoriteit gesteld worden aan een verwijzing en de verwijsbrief (zie ook www.nza.nl en www.nhg.org).

Om cliënten goed te kunnen verzorgen is het daarom noodzakelijk dat u in de verwijsbrief de volgende zaken opneemt:

  • De persoonlijke cliëntgegevens
  • Uw eigen gegevens, inclusief AGB code
  • Dat u specifiek verwijst naar de basis GGZ (BGGZ)
  • Dat er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis volgens de DSM IV/ DSM V. U hoeft deze stoornis niet zelf te classificeren.

Informatie over de eisen aan een verwijzing is ook te vinden op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Nb. Een POH-GGZ kan niet verwijzen. Wel kan deze de verwijzing voorbereiden.

Voor meer informatie over verwijzingen van jeugdigen en gezinnen kunt u contact opnemen.

Colors of the sun

Awake to understand you are not dreaming.
It is not seaming just to be this way.

Dying men draw numbers in the air.
Dream to conquer little bits of time.

Scuffle with the crowd to get their share.
And fall behind their little bits of time.

 Jackson Browne

Terugverwijzing

Als blijkt dat een verwijzing niet kan worden vervolgd met een behandeltraject in de basis GGZ omdat er geen sprake is van een diagnose of wanneer wordt ingeschat dat doorverwijzing naar de specialistische GGZ geïndiceerd is zal Pilafortis dit met u communiceren.

Zorgkostenplafonds

In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds en de contractuele beperkingen t.a.v. de volumes aan producten in de BGGZ kan het voorkomen dat cliënten van bepaalde zorgverzekeraars op een gegeven moment niet meer door Pilafortis kunnen worden aangenomen voor vergoedde zorg. Wij zullen dit vanzelfsprekend op dat moment aan u doorgeven en indien gewenst een ander verwijsvoorstel doen.

Overig:

  • BIG registratienummer: 1906683525
  • AGB praktijkcode: 95-(0)59839
  • AGB code M.Pansters: 94-(0)1930
  • KvK nummer: 60320850