Vergoeding ggz-zorg

Als er sprake is van een basis GGZ traject kunt u een vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering, mits u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist.

Pilafortis werkt sinds 2022 zonder contract met de verzekeraars. Daarom kan het zijn dat onze zorg aan u niet 100% wordt vergoed. Om te weten hoeveel u vergoed krijgt dient u zelf goed te kijken wat in uw polis staat over de hoogte en voorwaarden voor vergoeding (Basisverzekering/ GGZ/ Ongecontracteerde zorg). Een aantal polissen bij enkele verzekeraars bieden wel 100% vergoeding. Het gaat om de zogenaamde zuivere restitutiepolissen (waarbij u moet opletten of het inderdaad een zuivere restitutiepolis betreft of een zogenoemde combinatiepolis). Elk jaar kunt u overstappen naar een andere verzekeraar waardoor u eventueel kunt kiezen voor een polis die beter aansluit bij de zorg die wij leveren.

Bij GGZ zorg geldt het eigen risico

NB: Ondanks geluiden van verzekeraars hebben contractvrije psychologen een uitstekende kwaliteit door een volwaardige universitaire en postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog, het bezit van een kwaliteitsstatuur en hun lidmaatschap bij de beroepsgroep en kwaliteitsvisitaties. Zij zijn geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

Wilt u zelf de zorg betalen?

Als u de behandeling helemaal zelf wil betalen is een verwijzing niet nodig. Dit kan het geval zijn bij behandelingen van psychologische klachten die door de zorgverzekeraar uitgesloten zijn van vergoeding. Voorbeelden zijn aanpassingsstoornissen, overspanning en burnout, seksuele of relatieproblemen en slaapproblemen.

Tarieven GGZ zorg

De tarieven voor de GGZ worden elk jaar door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld. Deze worden in de praktijk omlaag afgerond en zijn voor 2023 vastgesteld op:

  • Consult behandeling (face to face of online) GZ psycholoog 60 minuten: 152 euro.
  • Consult intake/diagnostiek (face to face of online) GZ psycholoog 60 minuten: 173 euro

Bij niet-gecontracteerde zorg betaalt u ons rechtstreeks en kunt u de nota indienen bij uw verzekeraar.

 

No show

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur per dag doen via email.

Bij niet of niet tijdig annuleren kunnen wij u een No-show factuur sturen met de volledige kosten van het geplande consult. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

.

.

Tarieven relatietherapie en scheidingsbegeleiding

Relatietherapie en scheidingsbegeleiding komen voor eigen rekening. Soms zijn deze kosten aftrekbaar van de belasting als “specifieke zorgkosten”. Als u ondernemer bent  kunt u de kosten opvoeren onder begeleiding/coaching. Sommige aanvullende verzekeringen geven een (meestal beperkte) gedeeltelijke vergoeding. In dat geval kan het bovendien zijn dat u een verwijzing nodig heeft van uw (huis)arts. Het is nodig dat u zelf goed onderzoekt of u deze opties heeft ter compensatie van de kosten.

  • Consult van 60 minuten (2023): 155 euro

In geval van een intensief traject worden de kosten bepaald door het aantal minuten actieve behandeling per dag of dagdeel. Voorafgaand aan een traject worden daarover een heldere afspraak gemaakt.

Tarieven coaching

In geval van coaching is er sprake van een maatwerktarief. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.