Tarieven relatietherapie

Relatietherapie is een behoorlijke uitgave. Dat realiseer ik mij goed. Het kan echter veel opleveren, bijvoorbeeld als door de relatietherapie een scheiding wordt voorkomen.

Relatietherapie valt niet onder ggz-zorg die wettelijk vanuit uw basisverzekering wordt vergoed.

U betaalt bij mij per (echt)paar:

  • Consult relatietherapie per 60 minuten: 166 euro (2024)
  • Indien een consult langer dan 15 minuten uitloopt of als gekozen wordt voor een langer consult dan 60 minuten wordt de reële tijd in rekening gebracht.

De factuur met het totaalbedrag voor 2 personen wordt achteraf per maand verzonden naar een van de partners. Op de factuur staat de relatietherapie vermeld als Particulier Consult/ PRT/Coaching. U betaalt ook het tarief geldend in het actuele kalenderjaar. Relatietherapie is vrijgesteld van BTW

U dient deze factuur zelf aan mij te betalen. De factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Soms kunnen de kosten fiscaal aftrekbaar als “specifieke zorgkosten”. Soms kan relatietherapie ook geheel of gedeeltelijk via de werkgever vergoed worden. Als u ondernemer bent tenslotte heeft u de mogelijkheid om de kosten op te voeren als bedrijfskosten. Het is in alle gevallen nodig dat u zelf goed onderzoekt of u deze opties heeft ter compensatie van de kosten.

NB: In geval van een maatwerk en/of intensief traject worden de kosten bepaald door totale tijd gerekend in de totale behandeltijd en (indien van toepassing) eventuele aanvullende kosten zoals reis- of verblijfskosten.

Tarieven coaching

Coaching wordt niet vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar vergoed. Soms zijn er mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering.

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast kunnen er bij uw werkgever vanuit de CAO of vanuit goed werkgeverschap mogelijkheden bestaan om een vergoeding voor coaching te ontvangen.

U dient zelf te onderzoeken welke (fiscale) vergoedingsmogelijkheden er in uw geval bestaan.

De tarieven voor coaching zijn:

  • Consult coaching particulier 60 minuten: 162,50 euro (2024)
  • Consult coaching zakelijk 60 minuten: 196,50 euro (2024, incl. btw)
  • Indien een consult langer dan 15 minuten uitloopt of als gekozen wordt voor een langer consult dan 60 minuten wordt de reële tijd in rekening gebracht.

De factuur met het totaalbedrag wordt achteraf per maand verzonden. Op de factuur staat de coaching vermeld als Particulier Consult/ PRT/Coaching. U betaalt ook het tarief geldend in het actuele kalenderjaar.

Er gelden aanvullende reis- en verblijfskosten als de coaching niet in mijn praktijk plaatsvindt.

Coaching door een GZ psycholoog kan btw vrijgesteld zijn als deze valt onder gezondheidskundige zorg. Er zijn echter ook zakelijke situaties van toepassing waardoor een btw vrijstelling niet geldt. In dat geval zal ik BTW verrekenen in het tarief.

 

No show

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur per dag doen via email.

Bij niet of niet tijdig annuleren ontvangt u een No-show factuur van 100 euro. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding en tarieven ggz-zorg

Basis GGZ traject zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een diagnose en mits u een geldige verwijzing heeft van uw (huis)arts.

Deze kan een digitale verwijzing sturen via Zorgdomein aan: “Pilafortis – Maayke Bal-Pansters GZ Psycholoog BIG”

Ik werk werkt sinds 2022 zonder contract met de verzekeraars. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

Jaarlijks worden de tarieven voor ggz zorg vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit NZA . De meest voorkomende “prestaties” waarmee u te maken kan krijgen zijn:

  • Consult behandeling GZ Psycholoog 60 minuten (CO0627): 161,00 euro. (2024)
  • Consult intake/diagnostiek GZ psycholoog 60 minuten (CO0562): 183,00 euro (2024)
  • Intercollegiaal overleg t/m 15 minuten (OV0007): 25 euro (2024)
  • Intercollegiaal overleg +15 minuten (OV0008): 76 euro (2024)

Telefonische, beeldbel- en online-consulten die in de agenda ingepland zijn vallen hier ook onder. Indirecte tijd zoals verslaglegging van de behandeling is meegerekend in het tarief.

De factuur ontvangt u per maand achteraf per mail van mij. U dient deze zelf aan mij te betalen. U kunt de factuur zelf indienen bij uw verzekeraar zodat u uw wettelijk gerechtigde vergoeding kunt ontvangen. Hoeveel u vergoed krijgt dient u zelf goed te bekijken in uw polis (Zie Basisverzekering/ GGZ/ Ongecontracteerde zorg).

Een aantal polissen bij enkele verzekeraars bieden wel 100% vergoeding. Het gaat om de zogenaamde zuivere restitutiepolissen (waarbij u moet opletten of het inderdaad een zuivere restitutiepolis betreft of een zogenoemde combinatiepolis).

Bij GGZ zorg geldt het eigen risico.