L e e s t   u   d e z e   p a g i n a   a u b   g o e d   d o o r

Contractvrij werken

Pilafortis heeft vanaf 2022 geen contracten meer met zorgverzekeraars. U heeft nog steeds wettelijk recht op vergoeding van uw GGZ behandeling bij Pilafortis.

Waarom niet-gecontracteerde GGZ-zorg?

Contractvrije psychologen zijn tegen de huidige vorm van marktwerking in de zorg. Tegen de macht die de zorgverzekeraar krijgt. Tegen het feit dat kwaliteitszorg ondergeschikt is gemaakt aan geld. Door het contracteren van zorgaanbieders krijgen zorgverzekeraars een negatieve invloed op de uitoefening van het vak. Dit gaat ten koste van een goede behandeling.

Ongewenste beperkingen door de contracten. 

De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Er gelden vaak beperkingen ten aanzien van de duur en aantal behandelingen, waardoor cliënten niet meer voor een behandeling kunnen worden aangenomen. Dit geldt niet alleen voor psychologen, maar voor iedereen in de gezondheidszorg, dus ook voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen.

Op de website de contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

LET OP: Zorgverzekeraars zullen vooral wijzen op psychologen die een contract hebben. De suggestie kan gewekt worden dat u dan vooral kan rekenen op de vereiste kwaliteit. Dat is echter onjuist. Er is vanuit verzekeraars vaak een economisch belang terwijl contractvrije psychologen juist een uitstekende kwaliteit hebben die bewaakt wordt door hun lidmaatschap hun beroepsgroep en kwaliteitsvisitaties. Bovendien zijn zij geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid.

Het praktische verschil tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg?

Als een behandelaar een contract heeft afgesloten  declareert hij direct aan deze zorgverzekeraar van de client. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De client betaalt alleen het eigen risico.

De niet-gecontracteerde zorg verloopt dat anders. U betaalt zelf de rekening aan de behandelaar en dient de nota zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Omdat wij een ruime betalingstermijn hanteren kunt u eerst uw declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze stort meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op uw rekening waarna u mij kunt betalen.

Restitutiepolis

De manier waarop u verzekerd bent is belangrijk voor de vergoeding van zorg. Zorgverzekeringen en polissen verschillen vaak aanzienlijk als het gaat om keuzevrijheid en de hoogte van vergoedingen.

Natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.

Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis! Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de 60-100% van de factuur.

Kan ik overstappen naar een polis die de factuur 100% vergoedt?

Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis. U kunt aan het eind van elk jaar overstappen naar een restitutie-polis die de GGZ behandeling geheel vergoedt. Let op: Sommige restitutiepolissen/ polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een lager percentage van de factuur vergoeden! Wij raden cliënten daarom aan goed te kijken naar de vergoedingen en voorwaarden per polis.

Wilt u zelf de keuze houden bij welke zorgverlener u terecht wil? Dan is het noodzakelijk een restitutiepolis te kiezen, dit geeft u een vrije keus en maximale vergoeding.

Zie deze link: Vergoedingen 2022 | Contractvrije Psycholoog waarin staat welke polis welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg. Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van u als cliënt.

LET OP: Voor sommige klachten en problemen is geen vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk. In dat geval dient u de rekening helemaal zelf te betalen. U heeft daarvoor geen verwijzing nodig.

Tarieven en betaling:

Kosten GGZ behandeling:

Zonder verwijsbrief wordt een behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. In een aantal gevallen kunt u ervoor kiezen om een behandeling zelf te betalen.

Op grond van de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit zijn de tarieven van de meeste gehanteerde producten (naar beneden afgerond) voor 2022:

  • Consult behandeling GZ psycholoog 60 minuten: 140 euro
  • Consult diagnostiek GZ psycholoog 60 minuten: 160 euro

In deze consulten, face-to-face of online) is alle indirecte tijd (verslaglegging en administratie) verrekend. Consulten door een medebehandelaar hebben iets lagere tarieven. (zie ook www.nza.nl). Naast de consulten kunnen kosten in rekening worden gebracht voor intercollegiaal overleg en het sturen van schriftelijke informatie, bijvoorbeeld aan uw bedrijfsarts. Voor GGZ zorg geldt altijd het eigen risico.

LET OP: Om zeker te weten welke vergoeding u precies krijgt kunt u bellen met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u te vragen welk percentage van het NZA tarief u vergoed krijgt voor niet gecontracteerde zorg door een GZ psycholoog BIG binnen de basis GGZ en in bezit van kwaliteitsstatuut II (bij Maayke Bal-Pansters/ Pilafortis, AGB praktijkcode 94059839).

Zie ook: Vergoedingen 2022 | Contractvrije Psycholoog

Kosten relatietherapie

Relatietherapie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U dient de kosten daarom zelf te dragen. De kosten voor een consult zijn:

  • Consult relatietherapie 60 minuten: 140 euro
  • Consult relatietherapie 90 minuten: 210 euro

Kosten Coaching

In geval van coaching en zakelijke trajecten is er sprake van een maatwerktarief. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

No show.

LET OP: Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur per dag schriftelijk doen via ons contactformulier op de contactpagina. Bij niet of niet tijdig annuleren (No-show) is Pilafortis gerechtigd de gereserveerde tijd en kosten van het consult in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.