Vergoeding geestelijke gezondheidszorg

U heeft via uw basisverzekering een wettelijk recht op vergoeding van de behandeling in de (Basis) GGZ als er sprake is van behandeling door een BIG geregistreerd GZ Psycholoog. De vergoeding is niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten.

Alle tarieven in de GGZ zijn mede door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld. Pilafortis hanteert deze tarieven maar het exacte vergoedingspercentage wordt door de zorgverzekeraars bepaald.

Vanaf 1-1-2022 dient de zorg gedeclareerd te worden per consult (in plaats van per traject). Het aantal consulten in de basis GGZ is niet onbeperkt.

Niet vergoede zorg

Voor sommige klachten en problemen is geen vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk. In dat geval dient u de rekening helemaal zelf te betalen. U heeft daarvoor geen verwijzing nodig.

Verhindering

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur per dag schriftelijk doen via ons contactformulier op de contactpagina. Bij niet of niet tijdig annuleren (No-show) is Pilafortis gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De kosten zijn 50% van het tarief van het geannuleerde consult.

Contractvrije psycholoog

Pilafortis heeft vanaf 2022 geen contracten meer met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben vanuit een economische overweging via het contracteren van zorgverleners een grote invloed op de inhoud en kwaliteit van zorg, wachtlijstbeleid, tarieven en privacy. Pilafortis is groot voorstander van kostenbewust werken en voelt de verantwoordelijkheid om optimale zorg te leveren op een zo efficiënt mogelijke manier. Zonder contracten kan de kwaliteit van zorg beter worden gegarandeerd. De behandelkeuzes en werkinhoud worden door de psycholoog zelf bepaald en de inhoud van medische dossiers en administratie kunnen niet door de zorgverzekeraar worden ingezien. Ze kunnen cliënten aannemen los van contractregels en hebben vaak een lagere wachttijd.

Zorgverzekeraars zullen wijzen op psychologen die een contract hebben. Echter, contractvrije psychologen hebben een uitstekende kwaliteit. Ze bewaken hun kwaliteit vaak via lidmaatschap hun beroepsgroep en kwaliteitsvisitaties en zijn geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U dient de kosten daarom zelf te dragen. De kosten voor een consult zijn:

  • Consult relatietherapie 60 minuten: 140 euro
  • Consult relatietherapie 90 minuten: 210 euro

Coaching

In geval van coaching is er sprake van een maatwerktarief. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Tarieven en betaling:

Op grond van NZA zijn de tarieven (afgerond) voor 2022:

  • Consult behandeling GZ psycholoog 30 minuten: 80 euro
  • Consult behandeling GZ psycholoog 60 minuten: 140 euro
  • Consult diagnostiek GZ psycholoog 30 minuten: 100 euro
  • Consult diagnostiek GZ psycholoog 60 minuten: 160 euro

In deze consulten, face-to-face of online) is alle indirecte tijd (verslaglegging en administratie) verrekend. Consulten door een medebehandelaar hebben iets lagere tarieven. (zie ook www.nza.nl). Naast de consulten kunnen de volgende kosten in rekening gebracht worden:

  • Intercollegiaal overleg kort: 21 euro
  • Intercollegiaal overleg lang: 65 euro
  • Schriftelijke informatie sturen: 90 euro

U krijgt zelf periodiek de rekening van ons. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor uw basisverzekering heeft u de keuze voor een naturapolis of een restitutiepolis. Uw vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en uw polis. In de meeste gevallen wordt voor cliënten met een zuivere restitutiepolis 90-100% vergoed. Cliënten met een naturapolis krijgen een deel vergoed, vaak tussen 65 en 80%. In beide gevallen wordt uw eigen risico verrekend.

Om zeker te weten welke vergoeding u precies krijgt kunt u bellen met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u te vragen welk percentage van het NZA tarief u vergoed krijgt voor niet gecontracteerde zorg door een GZ psycholoog BIG binnen de basis GGZ (bij Maayke Bal-Pansters/ Pilafortis, AGB praktijkcode 94059839).