Tarieven relatietherapie

Relatietherapie is een behoorlijke uitgave. Dat realiseer ik mij goed. Het kan echter veel opleveren, bijvoorbeeld als door de relatietherapie een scheiding wordt voorkomen.

Relatietherapie valt niet onder ggz-zorg die wettelijk vanuit uw basisverzekering wordt vergoed. Relatietherapie is wel zorg zoals omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Het betreft een zogenoemd Overig product (OVP). Jaarlijks worden de maximum tarieven hiervoor door de Nederlandse Zorgautoriteit NZA vastgesteld.

U betaalt bij mij per (echt)paar:

  • Consult relatietherapie 60 minuten: 155 euro (2023)
  • Consult relatietherapie 90 minuten: 232,50 (2023)

De factuur met het totaalbedrag voor 2 personen wordt achteraf per maand verzonden naar een van de partners. Op de factuur staat de relatietherapie vermeld als Particulier Consult/ PRT. Het betreft een zogenaamd onverzekerd product. U betaalt ook het tarief geldend in het actuele kalenderjaar. Relatietherapie is vrijgesteld van BTW

U dient deze factuur zelf aan mij te betalen. De factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding vanuit de basisverzekering maar soms is gedeeltelijke vergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering. Een andere optie kan bestaan doordat de kosten fiscaal aftrekbaar zijn en bij de belastingaangifte kunnen worden opgevoerd als “specifieke zorgkosten”.

Relatietherapie kan ook via de werkgever lopen, zeker in de huidige tijd. Soms vergoedt de werkgever alle kosten voor een traject, maar gedeeltelijke vergoeding komt ook voor. Informeer hiervoor bij uw werkgever. Als u ondernemer bent heeft u de mogelijkheid om de kosten op te voeren als bedrijfskosten.

Het is in alle gevallen nodig dat u zelf goed onderzoekt of u deze opties heeft ter compensatie van de kosten.

NB: In geval van een intensief traject worden de kosten bepaald door totale tijd gerekend in het aantal consulten.

Tarieven coaching

Coaching wordt niet vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar vergoed. Soms zijn er mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering.

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast kunnen er bij uw werkgever vanuit de CAO of vanuit goed werkgeverschap mogelijkheden bestaan om een vergoeding voor coaching te ontvangen.

U dient zelf te onderzoeken welke (fiscale) vergoedingsmogelijkheden er in uw geval bestaan.

De tarieven voor coaching zijn:

  • Consult coaching particulier 60 minuten: 155 euro (2023)
  • Consult coaching zakelijk: 60 minuten: 195 euro (2023)

Er gelden aanvullende reis- en verblijfskosten als de coaching niet in mijn praktijk plaatsvindt.

Coaching door een GZ psycholoog kan btw vrijgesteld zijn als valt onder gezondheidskundige zorg. Er zijn echter ook situaties van toepassing waardoor een btw vrijstelling niet geldt. Vanaf 2024 zal ik btw gaan toepassen op de zakelijke coachingstarieven. Daarmee is er een mogelijkheid om de kosten zakelijk verrekenen.

 

No show

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur per dag doen via email.

Bij niet of niet tijdig annuleren ontvangt u een No-show factuur sturen met de volledige kosten van het geplande consult. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding en tarieven ggz-zorg

Basis GGZ traject zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een diagnose en mits u een geldige verwijzing heeft van uw (huis)arts.

Deze kan een digitale verwijzing sturen via Zorgdomein aan: “Pilafortis – Maayke Bal-Pansters GZ Psycholoog BIG”

Ik werk werkt sinds 2022 zonder contract met de verzekeraars. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

Jaarlijks worden de tarieven voor ggz zorg vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit NZA . De meest voorkomende “prestaties” waarmee u te maken kan krijgen zijn:

  • Consult behandeling GZ Psycholoog 60 minuten (OV0627): 152 euro. (2023)
  • Consult intake/diagnostiek GZ psycholoog 60 minuten (OV0562): 173 euro (2023)
  • Intercollegiaal overleg t/m 15 minuten (OV0007): 23 euro (2023)
  • Intercollegiaal overleg +15 minuten (OV0008): 74 euro (2023)

Telefonische, beeldbel- en online-consulten die in de agenda ingepland zijn vallen hier ook onder. Indirecte tijd zoals verslaglegging van de behandeling is meegerekend in het tarief.

De factuur ontvangt u per maand achteraf per mail van mij. U dient deze zelf aan mij te betalen. U kunt de factuur zelf indienen bij uw verzekeraar zodat u uw wettelijk gerechtigde vergoeding kunt ontvangen. Hoeveel u vergoed krijgt dient u zelf goed te bekijken in uw polis (Zie Basisverzekering/ GGZ/ Ongecontracteerde zorg).

Een aantal polissen bij enkele verzekeraars bieden wel 100% vergoeding. Het gaat om de zogenaamde zuivere restitutiepolissen (waarbij u moet opletten of het inderdaad een zuivere restitutiepolis betreft of een zogenoemde combinatiepolis).

Bij GGZ zorg geldt het eigen risico.