LET OP: LEEST U AUB ZORGVULDIG DE INFORMATIE OVER VERGOEDINGEN OP DE GEHELE PAGINA.

Wij adviseren cliënten die psychologische hulp zoeken zorgvuldig te onderzoeken en te overwegen welke zorgverzekering en (basis)polis zij afsluiten voor het nieuwe jaar, zodat de vergoeding optimaal is. Let u op voor budgetpolissen, waarbij de vergoeding in de praktijk erg laag uit kan vallen.

Vergoeding ggz-zorg

Pilafortis heeft vanaf 2022 geen contracten meer met zorgverzekeraars. U heeft nog steeds wettelijk recht op vergoeding van uw GGZ behandeling bij Pilafortis, vanuit de basisverzekering, mits u een geldige verwijzing heeft.

Contractvrije psychologen hebben een uitstekende kwaliteit die bewaakt wordt door een volwaardige universitaire opleiding, een postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog, hun lidmaatschap bij de beroepsgroep en kwaliteitsvisitaties. Bovendien zijn zij geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid.

Op de website de contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis! Bekijkt u daarom goed uw basisverzekerings-polis en de eventuele voorwaarden die worden gesteld bij vergoeding van GGZ zorg.

Een zogenoemde zuivere restitutie-polis vergoedt de GGZ behandeling geheel. U dient echter goed op te letten of er sprake is van een zuivere restitutiepolis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van de vergoeding ligt in 2022 tussen de 60-100% van de factuur. Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van u als cliënt.

Het is ons advies en uw verantwoordelijkheid om goed te kijken naar de vergoedingen en voorwaarden per polis per kalenderjaar. Zie deze link: Home | Contractvrije Psycholoog voor meer informatie over de vergoedingen per zorgverzekeraar bij niet-gecontracteerde zorg.

Bij niet-gecontracteerde zorg betaalt u zelf de rekening aan de behandelaar en dient de nota zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Omdat wij een ruime betalingstermijn hanteren kunt u eerst uw declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven GGZ zorg

Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en zijn voor 2022:

  • Consult behandeling (face to face of online) GZ psycholoog 60 minuten: 140 euro.
  • Consult diagnostiek (face to face of online) GZ psycholoog 60 minuten: 160 euro

Indirecte tijd voor verslaglegging en administratie is in deze tarieven verrekend. Naast de consulten kunnen kosten in rekening worden gebracht voor intercollegiaal overleg en het sturen van schriftelijke informatie, bijvoorbeeld aan uw bedrijfsarts.

Let op: Voor GGZ zorg geldt altijd het eigen risico en zonder verwijsbrief wordt een behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar.

No show

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur per dag schriftelijk doen via ons contactformulier op de contactpagina. Bij niet of niet tijdig annuleren (No-show) is Pilafortis gerechtigd de gereserveerde tijd en volledige kosten van het consult in rekening te brengen. In geval van een zorgtraject kunnen deze kosten niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven relatietherapie en scheidingsbegeleiding

Relatietherapie en scheidingsbegeleiding komen voor eigen rekening. Soms zijn deze kosten aftrekbaar van de belasting als “specifieke zorgkosten”. Als u ondernemer bent  kunt u de kosten opvoeren onder begeleiding/coaching. Sommige aanvullende verzekeringen geven een (meestal beperkte) gedeeltelijke vergoeding. In dat geval kan het bovendien zijn dat u een verwijzing nodig heeft van uw (huis)arts. Het is nodig dat u zelf goed onderzoekt of u deze opties heeft ter compensatie van de kosten.

  • Consult van 60 minuten (2022): 150 euro

In geval van een intensief traject worden de kosten bepaald door het aantal minuten actieve behandeling per dag of dagdeel. Voorafgaand aan een traject worden daarover een heldere afspraak gemaakt.

Tarieven coaching

In geval van coaching is er sprake van een maatwerktarief. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.