Vergoeding geestelijke gezondheidszorg

Als volwassene heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van de behandeling in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u jaarlijks eerst zelf moet betalen voor alle genoten zorg.

Op basis van uw klachten en de ernst van de psychische stoornis wordt aan het begin van de behandeling gekozen voor een kort, middellang of intensiever BGGZ behandeltraject. Dit zijn door de overheid en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde trajecten, officieel zorgzwaarteproduct genoemd. Per zorgzwaarteproduct zijn een maximaal aantal minuten bepaald die ingezet kunnen worden voor alle behandelactiviteiten vanaf intake tot ontslag en gelden er vaste maximumtarieven.

Pilafortis heeft contracten afgesloten met de belangrijkste zorgverzekeraars en alle labels die daaronder vallen. Welk tarief in uw geval precies van toepassing is hangt af van uw specifieke zorgverzekering en het contract dat Pilafortis daarmee heeft. U wordt daarover in het begin van het behandeltraject goed geïnformeerd. Bij verzekerde zorg stuurt Pilafortis de factuur rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar als daarmee een contract is afgesloten. Als u een zorgverzekering heeft waarmee Pilafortis geen contract heeft ontvangt u de factuur zelf. U heeft ook dan recht op een (gedeeltelijke) vergoeding mits aan de voorwaarden voor verwijzing is voldaan.

Pilafortis heeft om een aantal (kwaliteits)redenen besloten om geen contracten meer af te sluiten met de gemeenten, die verantwoordelijk is voor de bekostiging van de jeugdzorg. Daarom is de behandeling van jeugdigen alleen mogelijk binnen een particulier traject, waarbij u zelf de rekening ontvangt.

Als de hulp niet vergoed wordt

Als de aangeboden hulp niet kan worden vergoed via de zorgverzekeraar of anderszins hanteert Pilafortis in 2018 een tarief van 101,00 euro per uur conform de richtlijnen van de NZA. Voor deze onverzekerde zorg heeft u geen verwijzing nodig.

Begeleidingstrajecten persoonlijke ontwikkeling, werk & organisatie

Pilafortis biedt een maatwerk plan en offerte. Naast het basisuurtarief zijn eventuele locatie-, reiskosten en groepsgrootte factoren in de prijsbepaling. Pilafortis informeert u graag persoonlijk over de mogelijkheden.

Verhindering

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur er dag doen via voicemail (06-21687576).

Bij niet of niet tijdig annuleringen (‘no show’) is Pilafortis gerechtigd de gereserveerde tijd aan cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Side

But the grass is always greener on the otherside.
The neighbour’s got a new car that you wanna drive

and when time is running out you wanna stay alive.
We all live under the same sky.

We all will live. We all will die.
There is no wrong. There is no right. The circle only has one side

Travis