Coaching

Coaching is mogelijk als sprake is van psychische klachten als gevolg van een werksituatie of bij een ontwikkelgerichte vraag.

Pilafortis heeft een brede ervaring met werkgerelateerde problemen en organisaties in het algemeen.  Zowel het voorkomen van verdere klachten en ziekteverzuim of op het terugkeren naar werk nadat u bent uitgevallen door ziekte of een arbeidsconflict kan in de begeleiding centraal staan.

Ook voor een persoonlijk ontwikkeltraject bent u bij ons welkom

Teams en organisatie

Binnen teams of in een organisatie kunnen bepaalde knelpunten zijn ontstaan, die verhinderen dat de organisatiedoelen worden behaald. Indien er sprake is verstoringen in de onderlinge relaties op de werkvloer, binnen een team, tussen teams onderling of tussen leidinggevenden en hun ondergeschikten kan Pilafortis een begeleidingstraject bieden. Team, cultuur, communicatie, groepsdynamiek en leiderschap kunnen zijn hierbij de onderwerpen van onderzoek zijn en aspecten waarop kan worden geïntervenieerd.

Opportunity

Your coffee’s warm but your milk is sour.
Life is short but your here to flower.

Dream yourself along another day.
Never miss opportunity.

Don’t be scared of what you cannot see.
Your only fear is possibility.

Never wonder what the hell went wrong.
Your second chance may never come along

Pete Murray

Werkwijze

Pilafortis biedt in geval van individuele of organisatie vragen begeleiding en advies op maat. Dit wordt in overleg met u en/of uw werkgever vastgesteld nadat we uw vraag, al dan niet in een persoonlijk gesprek, hebben geïnventariseerd.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van een begeleidingstraject in het kader van ontwikkeling, werk of organisatie. Een dergelijk onderzoek kan gericht zijn op team- of persoonlijkheidskenmerken, capaciteit en intelligentie of interesses en vaardigheden.

Online coaching

Online coaching is een flexibele en laagdrempelige vorm van coaching die als deel- of als volledig traject kan worden ingezet als cliënten snel en resultaatgericht willen worden geholpen. De begeleidingsgesprekken vinden plaats via beeldbellen in een goed beveiligde online omgeving.