Coaching

Coaching kan zinvol zijn bij een persoonlijke of professionele ontwikkelingsvraag, een keuzeprobleem of een zingevingsvraag. Een client kan binnen een coachingtraject komen tot meer zelfbewustzijn en zelfontwikkeling mits er voldoende psychologisch draagvlak is en het vermogen tot zelfreflectie.

Zoekt u meer persoonlijke effectiviteit en groei? Wilt u uw competenties binnen een zakelijke omgeving versterken? Vraagt u zich af waarom u zich niet helemaal goed voelt in uw prive- of werkend leven? Wil u uw talenten meer ontdekken en/of ontwikkelen? Zoekt u meer focus op wat u belangrijk vindt in het leven en in relaties? Wil u leren beter regie te houden over uw leven of zich te krijgen op onbewuste mentale en/of fysieke blokkades?

Binnen een persoonlijk traject bespreken wij goed wat de gewenste verandering precies is en wat er nodig is om tot deze verandering te komen. Een coachingstraject is een actief proces waar u het meeste resultaat mag verwachten als u tussen de consulten door ook werkt aan de gestelde doelen en opdrachten. Afhankelijk van de vraag en het doel kan een coachingstraject kortdurend zijn of een langere periode bestrijken.

Coaching is geen psychologische behandeling en coach is geen beschermde titel zoals GZ psycholoog. Een coach met een achtergrond als GZ Psycholoog of psychotherapeut is echter beter in staat om de persoonlijkheidsstructuur en dieper liggende persoonlijke dynamiek en eventuele onderliggende psychologische conflicten van de client te zien en te begrijpen hoe deze een rol speelt in zijn of haar leven. U heeft binnen de coaching daarom baat bij mijn kennis en jarenlange brede ervaring als GZ psycholoog en manager binnen de ggz en het gevangeniswezen.

Er komt in geval van coaching geen medisch dossier met diagnoses tot stand en coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Informatie over vergoedingsmogelijkheden vindt u op de pagina “Kosten en vergoeding”.