Kortdurend behandelen

Pilafortis wil relatief kortdurende behandelingen optimaal vormgeven. Niet korter dan nodig en niet langer dan noodzakelijk is een belangrijk uitgangspunt daarbij. Dat kan door nauw aan te sluiten bij de client, zijn klachten, zijn mogelijkheden en belangrijkste veranderbehoefte.

 

Richtlijnen en standaarden

Behandelingen bij Pilafortis worden uitgevoerd volgens de wetenschappelijke inzichten uitgevoerd. Aan cliënten worden bewezen effectieve therapieën aangeboden. Elke cliënt is echter ook uniek. Elke cliënt uniek is. Elk verhaal, hulpvraag en behandeldoel is anders en daarom zijn maatwerk, creativiteit en een eigen oordeel ook onmisbare elementen voor een succesvolle behandeling.

Cliënttevredenheid

Het is belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen in de praktijk en tevreden zijn met de behandeling.  We stemmen regelmatig af of dat zo is. Wij doen dat persoonlijk in de gesprekken zelf en door vragenlijsten. Op de website is verder een gastenboek te vinden waar ervaringen gedeeld kunnen worden

 

 

 

Praktijkvoering

De praktijk wordt op professionele wijze gevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van professionele digitale systemen voor de opslag van cliëntgegevens, communicatie en administratie. We proberen steeds te leren, te verbeteren en te vernieuwen

 

 

Beroepshouding

Van de professional vraagt het kennis, werk- en ook soms levenservaring om een goede hulpverlener te kunnen zijn. De juiste probleemanalyse is nodig om te komen te komen tot verandering en goede oplossingen. Een prettige houding is daarbij  belangrijk, net als integer handelen met gevoel voor behoeften en grenzen van een persoon of groep.

Links:

 • www.bigregister.nl
 • www.lvvp.nl
 • www.psynip.nl
 • www.nza.nl
 • www.ggzstandaarden.nl
 • www.thuisarts.nl

Opleidingen

Vanaf 1984:

 • Gymnasium. Bisschoppelijk College Broekhin Roermond.
 • Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer. Katholieke Universiteit Nijmegen, doctoraalscriptie over de effectiviteit van de behandeling van drugsverslaafde gedetineerden
 • Beleids-/managementwetenschappen. Katholieke Universiteit Nijmegen, propedeuse
 • GZ Psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Diverse cursussen op het gebied van de verslaving, forensische psychologie en diagnostiek & behandeling van psychische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
 • Managementwetenschappen. Open Universiteit, scriptie (over sturing in organisaties en de gedragsfactoren bij prestatiemanagement) onafgerond.
 • Leergang leidinggeven. Ministerie van Justitie.

Ervaring

Vanaf 1993:

 • Onderzoeker. University of Nijmegen Research Group on Addictive Behaviors (1993-1994).
 • Diverse leidinggevende posities bij het gevangeniswezen, TBS en GGZ Verslavingszorg (1995-2014). Laatstgenoten: plv. vestigingsdirecteur bij de penitentiaire inrichtingen limburg zuid.
 • Zelfstandig gevestigd GZ Psycholoog en Adviseur (2000-heden). Sinds 2013 onder de naam Pilafortis. Eerstelijnspsychologische behandelingen, later uitgebreid met een aanbod persoonlijke ontwikkeling, werk en organisatie.
Registraties

Beroepsvereniging

Maayke Bal is lid van de LVVP, De landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten. Alle leden van de LVVP hanteren allereerst de geldende en wettelijke beroepscode voor psychologen met met eisen, richtlijnen en gedragsregels m.b.t. het beroepsmatig handelen van een psycholoog. Daarnaast worden zij periodiek gevisiteerd door de LVVP. De beroepscode en kwaliteitseisen van de LVVP dienen ertoe cliënten te beschermen tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

GZ Psycholoog BIG

Erkende GZ-psychologen zijn ingeschreven in het overheidsregister van de basisberoepen, zoals vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Iedereen kan dit BIG register raadplegen. Een BIG-registratie is vijf jaar geldig, waarna de psycholoog zich dient te herregistreren. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Klachten

Een kwaliteitseis in GGZ is dat cliënten de mogelijkheid hebben tot het indienen van een klacht. Cliënten van Pilafortis worden uitgenodigd om als zij om welke reden dan ook minder tevreden zijn of een klacht hebben dit met mij te bespreken. Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen kunt u uw klacht bij een externe klachtencommissie neerleggen.