Individuele klachten

Als u psychologische klachten heeft kunt u bij ons terecht. Problemen kunnen verschillen van aard en ernst. Mogelijk heeft u al langer geprobeerd zelf oplossingen te zoeken en heeft dat niet genoegt herstel gebracht. Dan kan deskundige hulp van toegevoegde waarde zijn. Klachten die veel voorkomen zijn angsten en dwang, posttraumatische stress, depressie, overspannenheid en burnout, slaapproblemen, seksuele problemen of afhankelijkheid en verslaving.

Een behandeltraject start met een eerste gesprek, waarin uw klachten en hulpvraag in kaart worden gebracht. Er wordt een eerste behandelaanpak besproken en de relevante zaken van de behandeling worden doorgenomen. Een behandeling is volledig vertrouwelijk.

Relationele problemen en scheiding

Pilafortis heeft expertise op het gebied van relatieproblemen en scheiding. Wij hebben specifieke affiniteit en ruime deskundigheid in het werken met (verstoorde en/of destructieve) relaties, systeemproblemen en scheiding.

In geval van relatietherapie kan gekozen worden voor een intensief traject, waarbij binnen een dagdeel of dag gewerkt wordt aan het verkrijgen van inzicht in de partnerrelatiedynamiek, het ontstaan en herkennen van destructieve patronen in de communicatie, en het komen tot stappen richting herstel en nieuwe verbinding en intimiteit. Relatietherapie kan gebaseerd zijn op meerdere behandelvormen maar terugkerende elementen zijn interventies vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT), Schematherapie en Kortdurend psychodynamische therapie.

 

Face-to-face en online contacten

Individuele behandelgesprekken duren ongeveer 45 minuten. Het kan zijn dat uw hulpvraag en persoonlijke situatie vragen om het inzetten van online therapie naast of ter vervanging van de face-to-face gesprekken. Dit biedt de mogelijkheid om in een goed beveiligde online omgeving behandelcontacten (beeldbellen/ chatten) te hebben en extra E-health behandelmodules in te zetten. Dit maakt de behandeling effectiever en flexibeler.

Wandelgesprekken

In overleg kan ervoor worden gekozen om een behandelgesprek of coachingsgesprek wandelend te doen. Het brein wordt de hele dag belast en wandelen geeft ruimte voor een andere, creatieve, hersenactiviteit. Een gesprek in de buitenlucht zonder voortdurend direct oogcontact kan verfrissende en andere inzichten opleveren

Cognitieve gedragstherapie

Vaak zal er gebruik worden gemaakt van behandelinterventies uit de cognitieve gedragstherapie, omdat deze bewezen effectief zijn en passen in de vaak relatief kortdurende behandeltrajecten. Er kunnen echter ook elementen uit andere behandelkaders worden ingezet, zoals EMDR, als die meer aansluiten bij uw klachten en hulpvraag.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de behandeling. U wordt dan gevraagd om (online) een aantal vragenlijsten in te vullen. Een dergelijk onderzoek beoogt doorgaans het nauwkeurig en objectief in kaart brengen van psychische klachten en/of persoonlijkheidskenmerken. Een onderzoek gebeurt meestal ter ondersteuning van de behandeling.