Individuele psychische klachten

Als psychische klachten heeft kunt u hulp vinden bij Pilafortis. Problemen kunnen verschillen van aard en in ernst. Mogelijk heeft u al langer geprobeerd om zelf iets aan uw klachten te doen, maar heeft dat niet geleid tot genoeg of structureel herstel. In dat geval is het deskundige hulp een toegevoegde waarde. Als u zich aanmeldt met psychische klachten bekijken we samen welke behandelaanpak het meest geschikt is.

Klachten die veel voorkomen zijn angsten en dwang, posttraumatische stress, depressie en overspannenheid, slaapproblemen, relatie- of seksuele problemen of afhankelijkheid en verslaving.

De behandeling van deze klachten vindt bij Pilafortis plaats binnen de zogenoemde Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Er zijn voorwaarden voor verwijzing naar de Basis GGZ. Sommige problemen zijn uitgesloten van vergoede zorg. Uw huisarts kan inschatten of een behandeling in de BGGZ voor u passend is.

Kid

And so patiently you waited for a love to come along.
Take you out into this bitter world so often done you wrong.

There you sit alone and there you shed a solitary tear.
Listening to a song you think that no one else would ever hear.

I know how hard it is to keep your head up kid.
I know hard it is to keep your head up kid.

Amos Lee

Relatieproblemen en scheiding

Pilafortis heeft expertise op het gebied van relatieproblemen en scheiding. Deze probleemgebieden, maken integraal deel uit van de deskundigheid van een GZ psycholoog maar daarnaast hebben wij specifieke affiniteit en deskundigheid in het werken met relaties en systeemproblemen en scheiding.

Intake en behandeling

Een behandeltraject start met een eerste gesprek, waarin uw klachten en hulpvraag in kaart worden gebracht. Er wordt een eerste behandelaanpak besproken en een behandelovereenkomst gemaakt.
Vaak zal er gebruik worden gemaakt van behandelinterventies uit de cognitieve gedragstherapie, omdat deze bewezen effectief zijn en passen in de vaak relatief kortdurende behandeltrajecten. Er kunnen echter ook elementen uit andere behandelkaders worden ingezet, zoals EMDR, als die meer aansluiten bij uw klachten en hulpvraag.
Een behandeling is volledig vertrouwelijk.

Face-to-face en online contacten

Individuele behandelgesprekken duren ongeveer 45 minuten. Het kan zijn dat uw hulpvraag en persoonlijke situatie vragen om het inzetten van online therapie naast of ter vervanging van de face-to-face gesprekken. Dit biedt de mogelijkheid om in een goed beveiligde online omgeving behandelcontacten te hebben en extra behandelmodules in te zetten. Dit maakt de behandeling effectiever en flexibeler.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de behandeling. U wordt dan gevraagd om (online) een aantal vragenlijsten in te vullen. Een dergelijk onderzoek beoogt doorgaans het nauwkeurig en objectief in kaart brengen van psychische klachten en/of persoonlijkheidskenmerken. Een onderzoek gebeurt meestal ter ondersteuning van de behandeling.