Relatietherapie

In een relatie kunnen problemen zijn ontstaan waarbij partners zich onbegrepen zijn gaan voelen, eenzaamheid binnen de relatie ervaren en verdrietig, boos en/of bang zijn geworden. Er kan sprake zijn van strijd in de vorm van ruzies of discussies of er is juist een vermijding ontstaan. Vaak zijn misverstanden, onvervulde en onuitgesproken behoeften, het invullen voor elkaar, te veel wederzijdse afhankelijkheid en overmatig aanpassen de reden van scheefgroei en verwijdering. De connectie wordt moeilijk hersteld en de onmacht is gegroeid. Soms is er sprake van ernstige relatieproblemen. Er kan een acute crisis zijn door een ingrijpende gebeurtenis of overspel en er kan sprake zijn van een dreigende scheiding.

Zowel in een kortere als in een langdurige relatie kan relatietherapie helpen om de knelpunten te herkennen en op te lossen om zo weer te komen tot een goede en liefdevolle relatie, een sterkere emotionele en intieme verbinding en een constructieve communicatie.

Relatietherapeut is geen beschermde titel zoals GZ psycholoog, dus iedereen mag deze therapie aanbieden, waardoor de kwaliteit wisselend kan zijn. Ik ben een deskundige en ervaren psycholoog en therapeut die kan helpen om rust te brengen, problemen te ordenen en op te lossen, ook als dat voor partners zelf moeilijk haalbaar lijkt. Mijn ervaring is dat er vaak veel kan als beide partners de oprechte wens (nog) hebben om de relatie te herstellen.

In een relatietherapie ben ik als therapeut “meerzijdig partijdig”. De relatie wordt door de therapeut als “cliënt” gezien. Niemand heeft het absolute gelijk en therapie gaat niet over een schuldvraag. Het gaat over verschillende perspectieven en het nemen van verantwoordelijkheid door beide partners in hun aandeel in het onderhouden van een gezonde relatie. Wederzijds begrip ontwikkelen en elkaar weer echt zien kan het vertrouwen terugbrengen.

Relatietherapie kan gebaseerd zijn op meerdere behandelvormen maar terugkerende elementen zijn interventies vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT), Schematherapie en Kortdurend psychodynamische therapie. Maar relatietherapie is ook maatwerk.

Ik zal aan het begin van een relatietherapie goed met partners onderzoeken wat het belangrijkste is voor beide partners binnen de therapie. Ik ben in het algemeen nuchter, open en resultaatgericht en wil er graag aan bijdragen dat een therapie niet langer duurt dan nodig.

Wanneer er een situatie is waarin ik een herstel om welke reden dan ook moeilijk acht zal ik daar vanuit mijn deskundigheid overigens ook eerlijk over zijn. Tevens ben ik er gedurende mijn gehele carrière zeer wel bewust van geraakt dat er in sommige relaties sprake is van destructieve dynamiek die veroorzaakt kan zijn door de persoonlijkheidsstructuur bij een of beide partners. In dat geval kan relatietherapie niet het juiste antwoord op het probleem zijn en zelfs gecontra-indiceerd.

Individuele relatiegerelateerde GGZ behandeling

U kunt bij mij ook individueel terecht voor de behandeling van klachten die duidelijk samenhangen met relationele problemen, dysfunctionele communicatie en relatie-trauma.

Indien de klachten passen bij een zogenaamde DSM diagnose en indien u ook een beroep doet op een in hoofdzaak individuele behandeling van die klachten is een verwijzing van uw huisarts naar de basis GGZ mogelijk. In dat geval is er ook een vergoeding mogelijk van uw zorgverzekeraar.

Ook als u geen klachten heeft die passen bij vergoede zorg op grond van een DSM diagnose bent u bij mij welkom, maar dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. U kunt alle informatie over vergoedingen vinden op de pagina “Kosten en vergoeding”.

Een behandeltraject start met een eerste gesprek, waarin uw klachten en hulpvraag in kaart worden gebracht. Er wordt een eerste behandelaanpak besproken en de relevante zaken van de behandeling worden doorgenomen. Een behandeling is volledig vertrouwelijk.