Relatietherapie

Pilafortis heeft expertise op het gebied van relatieproblemen en scheiding. Wij hebben specifieke affiniteit en ruime deskundigheid in het werken met (verstoorde en/of destructieve) relaties, systeemproblemen en scheiding.

Een eerste gesprek duurt vaak 2 uur, omdat dan samen goed kan worden geïnventariseerd wat er speelt in de relatie. Om beide partners goed ruimte te geven is iets langer nodig dan een enkel consult. Indien het wenselijk is dat we een vervolg afspreken volgen er vaak eerst een beperkt aantal gesprekken. Soms wordt dan ook gekozen om de partners individueel te spreken. Aan het einde van deze fase wordt besproken of de therapie genoeg perspectief biedt om verder te gaan, zodat een traject niet onnodig intensief en kostbaar wordt .

In geval van relatietherapie kan gekozen worden voor een intensievere aanpak, waarbij binnen een korte periode in enkele dagdelen gewerkt wordt aan het verkrijgen van inzicht in de partnerrelatiedynamiek, het ontstaan en herkennen van destructieve patronen in de communicatie, en het komen tot stappen richting herstel en nieuwe verbinding en intimiteit.

Relatietherapie kan gebaseerd zijn op meerdere behandelvormen maar terugkerende elementen zijn interventies vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT), Schematherapie en Kortdurend psychodynamische therapie.

Begeleiding voor, tijdens of na een scheiding

Scheiden is een zeer ingrijpend proces, dat vaak vooraf gaat aan een langere periode van onzekerheden, onvrede, strijd, negatieve emoties en communicatieproblemen in een relatie. Daarom kan het moeilijk zijn om een scheiding constructief door te maken.

Ook na een scheiding zijn er vaak langer durende gevolgen op meerdere leefgebieden voor de ex-partners, hun eventuele kinderen en andere naasten

Begeleiding kan een mogelijkheid zijn om dit proces voor, tijdens en na een scheiding te ondersteunen, zowel individueel of als (aanstaande) ex partners.

Pilafortis heeft een goede expertise om in te schatten of een gezamenlijke begeleiding van waarde kan zijn en wanneer daar een contra-indicatie voor bestaat. U kunt daarover te allen tijden met ons overleggen.