Maayke Bal, GZ Psycholoog & Relatietherapeut

 

Welkom bij Pilafortis, de praktijk van Maayke Bal

Pilafortis biedt relatietherapie en tevens individuele ggz behandeling van psychologische klachten die te maken hebben met interpersoonlijke en relationele en problemen, dysfunctionele communicatie en relatie-trauma (partnerrelaties, gezinsrelaties of werkrelaties).

Maayke is GZ psycholoog BIG met ruime ervaring. Ze is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Zij werkte in de verslavingszorg, het gevangeniswezen, TBS en GGZ. Zij had zowel behandeluitvoerende als leidinggevende functies. Menselijk gedrag is voor haar een van de meest interessante dingen die er bestaan. Maayke werkt sinds 2013 als vrijgevestigd GZ psycholoog en relatietherapeut. Naast haar werk als therapeut ontwikkelde zij zich de afgelopen jaren ook binnen haar artistieke carriere.

Als u psychologische problemen heeft ontwikkeld of als er in uw relatie, gezin of organisatie knelpunten zijn ontstaan is er vaak sprake van een samenhang van factoren. Het goed onderzoeken van de (systemische) samenhang van deze factoren is belangrijk. Maayke’s aanpak is daarop gericht, waardoor er een grotere kans is op duurzaam herstel van klachten en op een structurele verandering in onderliggende patronen.

U mag bij Pilafortis rekenen op een persoonlijke sfeer. Naast inhoudelijke kennis vinden wij een aangename omgeving, voldoende creativiteit en ruimte voor ieders eigenheid belangrijk.

 

Charlotte Ramakers

Charlotte Ramakers is sinds 2016 een bekend gezicht binnen de praktijk. Zij rondde de Post-HBO opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker af en heeft een brede ervaring in de somatische en geestelijke gezondheidszorg.

Charlotte levert binnen de praktijk een bijdrage aan de cognitief gedragstherapeutische behandeling van onder andere angst- en paniekklachten, stemmingsklachten en somatische klachten. Verder verzorgt zij psycho-educatie en terugvalpreventieactiviteiten en E-health.

Indien bij aanmelding of tijdens het behandeltraject blijkt dat Charlotte een positieve bijdrage zou kunnen leveren, wordt dit met u besproken.

Kwaliteit

Richtlijnen en standaarden

Behandelingen bij Pilafortis worden uitgevoerd volgens de wetenschappelijke inzichten uitgevoerd. Aan cliënten worden bewezen effectieve therapieën aangeboden. Elke cliënt is echter ook uniek. Elke cliënt uniek is. Elk verhaal, hulpvraag en behandeldoel is anders en daarom zijn maatwerk, creativiteit en een eigen oordeel ook onmisbare elementen voor een succesvolle behandeling.

Beroepshouding

Van de professional vraagt het kennis, werk- en ook soms levenservaring om een goede hulpverlener te kunnen zijn. De juiste probleemanalyse is nodig om te komen te komen tot verandering en goede oplossingen. Een prettige houding is daarbij  belangrijk, net als integer handelen met gevoel voor behoeften en grenzen van een persoon of groep.

Kortdurend behandelen

Pilafortis wil relatief kortdurende behandelingen optimaal vormgeven. Niet korter dan nodig en niet langer dan noodzakelijk is een belangrijk uitgangspunt daarbij. Dat kan door nauw aan te sluiten bij de client, zijn klachten, zijn mogelijkheden en belangrijkste veranderbehoefte.

Praktijkvoering

De praktijk wordt op professionele wijze gevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van professionele digitale systemen voor de opslag van cliëntgegevens, communicatie en administratie. We proberen steeds te leren, te verbeteren en te vernieuwen

Cliënttevredenheid

Het is belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen in de praktijk en tevreden zijn met de behandeling.  We stemmen regelmatig af of dat zo is. Wij doen dat persoonlijk in de gesprekken zelf en door vragenlijsten. Op de website is verder een gastenboek te vinden waar ervaringen gedeeld kunnen worden