Maayke Bal, GZ Psycholoog & Relatietherapeut

 

Welkom bij Pilafortis, de praktijk van Maayke Bal.

Maayke is GZ psycholoog BIG met ruime ervaring. Ze is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Zij werkte in de verslavingszorg, het gevangeniswezen, TBS en GGZ. Zij had zowel behandeluitvoerende als leidinggevende functies. Menselijk gedrag is voor haar een van de meest interessante dingen die er bestaan. Maayke werkt sinds 2013 als vrijgevestigd GZ psycholoog in de basis GGZ en relatietherapeut. Naast haar praktijk heeft zij een artistieke carriere.

Maayke ontwikkelde een bijzondere expertise op het gebied van relatie-gerelateerde problematiek. Vanaf 2023 richt zij zich daar exclusiever op:

Pilafortis biedt relatietherapie en tevens individuele ggz behandeling van psychologische klachten die te maken hebben met interpersoonlijke en relationele problemen, dysfunctionele communicatie en relatie-trauma. Het kan gaan om een partnerrelatie, maar ook om gezinsrelaties of (verstoorde) werkrelaties/ -situaties. 

Maayke is erop gericht om goed te onderzoeken welke (systemische) samenhang van factoren heeft geleid tot een probleem of klacht. Dit vergroot de kans op duurzaam herstel van klachten en op een structurele verandering in onderliggende patronen.

U mag bij Pilafortis rekenen op een persoonlijke sfeer. Naast inhoudelijke kennis vinden wij een aangename omgeving, voldoende creativiteit en ruimte voor ieders eigenheid belangrijk.

Kwaliteit

Richtlijnen en standaarden

Behandelingen bij Pilafortis worden uitgevoerd volgens de wetenschappelijke inzichten uitgevoerd. Aan cliënten worden bewezen effectieve therapieën aangeboden. Elke cliënt is echter ook uniek. Elk verhaal, hulpvraag en behandeldoel is anders en daarom zijn maatwerk, creativiteit en een eigen oordeel ook onmisbare elementen voor een succesvolle behandeling.

Beroepshouding

Van de professional vraagt het kennis, werk- en ook soms levenservaring om een goede hulpverlener te kunnen zijn. De juiste probleemanalyse is nodig om te komen tot verandering en goede oplossingen. Een prettige houding is daarbij  belangrijk, net als integer handelen met gevoel voor behoeften en grenzen van een persoon of groep.

Kortdurend behandelen

Pilafortis wil relatief kortdurende behandelingen optimaal vormgeven. Niet korter dan nodig en niet langer dan noodzakelijk is een belangrijk uitgangspunt daarbij. Dat kan door nauw aan te sluiten bij de client, zijn klachten, zijn mogelijkheden en belangrijkste veranderbehoefte.

Praktijkvoering

De praktijk wordt op professionele wijze gevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van professionele digitale systemen voor de opslag van cliëntgegevens, communicatie en administratie. We proberen steeds te leren, te verbeteren en te vernieuwen

Cliënttevredenheid

Het is belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen in de praktijk en tevreden zijn met de behandeling.  We stemmen regelmatig af of dat zo is. Wij doen dat persoonlijk in de gesprekken zelf en door vragenlijsten. Op de website is verder een gastenboek te vinden waar ervaringen gedeeld kunnen worden